Tweede snoeidag groot succes

Op 4 november werd de tweede snoeidag gehouden, 17 buurtgenoten hadden zich aangemeld om het groen in de buurt flink aan te pakken. We hebben ons dit jaar vooral gericht op de zogenaamde ‘Sleutelvijver’ die ligt tussen de huizen aan De Eiken en die aan de Waldadrift. De bestrating was hier begroeid met mos, de struiken waren erg groot geworden en er stond veel riet. Met vereende krachten is alles weer helemaal netjes geworden al zijn er nog meer plekken die we aan kunnen en willen pakken.

We zijn ook in het Geert Reinderspark aan de slag geweest, daar zijn we bezig geweest met de groenstrook naast huisnummer 83. Er zijn zaailingen gekapten bosjes uitgedund zodat het weer een net en licht geheel is geworden.

De koffie en lunch werden prima verzorgd door mevrouw Verstraete en Suze Welling, nogmaals onze dank hiervoor!

De gemeente had ook deze keer weer gereedschap (zoals een bosmaaier, beugelzagen en waarschuwingsborden) beschikbaar gesteld en zij hebben al het snoeiafval voor ons afgevoerd. Deze samenwerking bevalt beide partijen prima: als bewoners hebben we een gezellige dag en maken we de buurt netter, voor de gemeente scheelt dit werk omdat de dingen die wij aanpakken vaak arbeidsintensief zijn en de gemeente hier niet aan toe komt. Komend voorjaar willen we weer een snoeidag gaan houden (voordat al het groen uitbot), dan willen we onder andere het groen bij de parkeerplaats naast de bushalte aan De Waldadrift aanpakken.

Foto’s Snoeidag 2016

De eerste snoeidag is een groot succes: 15 buurtgenoten (volwassenen én kinderen) hebben zich vandaag ingespannen om het gemeentegroen in de straat en Geert Reinderspark flink aan te pakken. De te snoeien plekken zijn aangegeven door buurtbewoners en besproken met de gemeente Bedum. De gemeente had ook gezorgd voor gereedschap, een kruiwagen en waarschuwingsborden zodat we veilig konden werken.

’s morgens zijn we begonnen met het snoeien van struiken in de buurt van de speeltuin en en het weghalen van zaailingen bij het pad langs de vijver aan de Waldadrift. Zwerfvuil dat we tegenkwamen hebben we natuurlijk ook opgeruimd! Bij het Geert Reinderspark was achter de huizen ook een strook met struiken die erg groot was geworden en veel licht wegnam, deze is ook aangepakt.

Na een kop koffie zijn we verder gegaan in het Geert Reinderspark: met name rondom het monument van Geert Reinders was de begroeiing erg hoog en dicht en hadden veel zaailingen wortel geschoten. Hoe langer we aan het werk waren, hoe lichter alles werd. Na de lunch, die door mevrouw Verstraete was verzorgd, gingen we verder in het park. Toen we rondom het monument klaar waren hebben we verderop in het park nog struiken gesnoeid en stukken losliggend riet opgeruimd.

Gedurende de dag hebben we het gesnoeide groen op goed bereikbare plekken neergelegd, de gemeente zal het groen gaan afvoeren.

Na een afsluitende kop koffie keek iedereen erg tevreden terug op een gezellige en productieve dag, die zeker voor herhaling vatbaar is!