Foto’s Snoeidag 2016

De eerste snoeidag is een groot succes: 15 buurtgenoten (volwassenen én kinderen) hebben zich vandaag ingespannen om het gemeentegroen in de straat en Geert Reinderspark flink aan te pakken. De te snoeien plekken zijn aangegeven door buurtbewoners en besproken met de gemeente Bedum. De gemeente had ook gezorgd voor gereedschap, een kruiwagen en waarschuwingsborden zodat we veilig konden werken.

’s morgens zijn we begonnen met het snoeien van struiken in de buurt van de speeltuin en en het weghalen van zaailingen bij het pad langs de vijver aan de Waldadrift. Zwerfvuil dat we tegenkwamen hebben we natuurlijk ook opgeruimd! Bij het Geert Reinderspark was achter de huizen ook een strook met struiken die erg groot was geworden en veel licht wegnam, deze is ook aangepakt.

Na een kop koffie zijn we verder gegaan in het Geert Reinderspark: met name rondom het monument van Geert Reinders was de begroeiing erg hoog en dicht en hadden veel zaailingen wortel geschoten. Hoe langer we aan het werk waren, hoe lichter alles werd. Na de lunch, die door mevrouw Verstraete was verzorgd, gingen we verder in het park. Toen we rondom het monument klaar waren hebben we verderop in het park nog struiken gesnoeid en stukken losliggend riet opgeruimd.

Gedurende de dag hebben we het gesnoeide groen op goed bereikbare plekken neergelegd, de gemeente zal het groen gaan afvoeren.

Na een afsluitende kop koffie keek iedereen erg tevreden terug op een gezellige en productieve dag, die zeker voor herhaling vatbaar is!

Landelijke Opschoondag 2016

Net zoals vorig jaar doen we als buurtvereniging ook in 2016 weer mee met de Landelijke Opschoondag!

Dit jaar wordt op zaterdag 26 maart de Bedumer Schoonmaakdag georganiseerd door Algemeen Plaatselijk Belang (APB), in samenwerking met de gemeente Bedum. Het doel hiervan is met zoveel mogelijk mensen samen zwerfafval op te ruimen zodat de buurt er netter uitziet. Als buurtvereniging vinden we een schone buurt belangrijk en daarom nodigen wij alle buurtbewoners uit om net als vorig jaar gezamenlijk de straten in onze buur en een deel van het Geert Reinderspark schoon te maken.

De gemeente Bedum stelt prikstokken, afvalzakken, hesjes etc. ter beschikking. Om 9:15 uur vertrekken we gezamenlijk vanaf de speeltuin naar het Versplein, waar de nodige materialen worden uitgedeeld.

Om 9:30 uur gaan we in De Eiken, onze delen van De Vlijt en De Waldadrift en een gedeelte van het Geert Reinderspark het zwerfvuil opruimen. Om uiterlijk 12:00 uur verzamelen we weer op het Versplein om het verzamelde afval in te leveren. We hopen dat hierna de straten en het park weer opgeruimd en schoon zijn!

Als het je leuk lijkt om gezellig samen te zorgen voor een schone buurt dan kun je de opgavestrook onderaan de nieuwsbrief die huis-aan-huis is verspreid invullen en deze uiterlijk donderdag 17 maart inleveren bij Jeannet Triezenberg, De Eiken 10 of per e-mail naar buurtverenigingdeeiken@gmail.com.

Zie ook het bericht op de website van de gemeente Bedum https://www.bedum.nl/actueel/evenementen/opschoondag__doe_mee_/

Landelijke Opschoondag 2015

Nederland SchoonBeste buurtgenoten,

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer de Landelijke Opschoondag georganiseerd door Nederland Schoon, met als doel met zoveel mogelijk mensen samen zwerfaval op te ruimen. Als buurtvereniging vinden we een schone buurt belangrijk en daarom nodigen wij alle buurtbewoners uit om gezamenlijk de straten in onze buurt en een deel van het park schoon te maken.

De gemeente Bedum stelt prikstokken, afvalzakken, hesjes etc. ter beschikking. Om 10:45 vertrekken we gezamenlijk vanaf de speeltuin naar het Versplein, waar de nodige materialen worden uitgedeeld.

Daarna gaan we terug om in een gedeelte van het Geert Reinderspark, De Eiken en onze delen van De Vlijt en De Waldadrift het zwerfvuil op te ruimen. Om 15:00 uur verzamelen we weer op het Versplein om het verzamelde afval in te leveren. We hopen dat hierna de straten en het park weer opgeruimd en schoon zijn!

Als het je leuk lijkt om gezellig samen te zorgen voor een schone buurt dan kun je de opgavestrook onderaan de nieuwsbrief die is verspreid invullen en deze uiterlijk zondag 22 maart inleveren bij Jeannet Triezenberg, De Eiken 10. De buurtvereniging zorgt voor koffie, thee en iets lekkers.

Wat? Landelijke Opschoondag, het schoonmaken van onze eigen buurt.

Waar? Versplein, daarna onze eigen straten en een deel van het park.

Wanneer? Zaterdag 28 maart 2015 van 10:45 tot 15:00 uur.

Meer informatie over de Landelijke Opschoondag is te vinden op:

Bergbezinkzak in het Geert Reinderspark

In één van de vijvers van het Geert Reinderspark is sinds jaren een bergbezinkzak geplaatst die fungeert als overstort voor het riool wanneer door overvloedige regenval het riool de toevloed van water niet aankan. Vóór die tijd liep het overtollige water de vijver in, waardoor vervuild water in het milieu kwam wat vooral voor vissen erg schadelijk was: het zuurstofgehalte in het water daalde hierdoor sterk. Nu komt het water in de bezinkzak, die automatisch wordt leeggepompt als het riool weer voldoende capaciteit heeft.

Door gasvorming liggen delen van de zak vaak permanent boven water, wat een vreemd gezicht is. De Gemeente Bedum en de leverancier hebben allerhande oplossingen geprobeerd maar zonder resultaat. De voordelen van de zak wegen hier echter ruimschoots tegenop: de waterkwaliteit is hoger geworden en er drijven geen dode vissen meer in het water. Hieronder enkele foto’s waarop te zien is hoe de zak eruitziet als hij vol met water zit. Ook is te zien dat als de zak zijn maximale capaciteit heeft bereikt het water alsnog op de vijver wordt geloosd maar dit betreft gelukkig een beperkte hoeveelheid.