Bestuurswisseling

Onze voorzitter Hans Schotanus heeft aangegeven na drie jaar, waarvan twee als voorzitter, deel te hebben uitgemaakt van het bestuur, niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe bestuurstermijn. De andere leden willen hem via deze weg bijzonder bedanken voor zijn inzet van de afgelopen jaren.

De functie van voorzitter wordt vanaf 1 januari j.l. vervuld door Ricardo Franke, het bestuur zal op termijn worden uitgebreid met een extra lid om de vrijgekomen plek op te vullen en zo de uit te voeren werkzaamheden beter te kunnen verdelen.

Bestuur

Het bestuur van de buurtvereniging bestaat momenteel uit:

Naam Functie Adres Telefoonnummer
Ricardo Franke Voorzitter De Eiken 73 050-5497400 / 06-22741753
Wim Bouwmeester Secretaris / Penningmeester De Eiken 31 050-3015172
Jeannet Triezenberg Lid De Eiken 10 050-3013655
Johan Bouman Lid De Eiken 47 050-3013129