Over de buurtvereniging

Buurtvereniging De Eiken is opgericht in 2003, met als doel de binding tussen de bewoners van De Eiken en het aan de straat grenzende gedeelte van De Vlijt en de Waldadrift te vergroten. Er wordt geprobeerd dit te bereiken door het organiseren van activiteiten en het realiseren van zaken als speelvoorzieningen, groen en dergelijke om de leefbaarheid te optimaliseren. Hiervoor wordt regelmatig overlegd met de gemeente Bedum.

De contributie bedraag € 17,50 per jaar. Lid worden kan door dit bedrag over te maken naar NL15RABO0306322390 ten name van W. Bouwmeester inzake Buurtvereniging de Eiken Bedum, met vermelding van uw adres.

Wanneer u geen lid wilt worden maar ons wel wilt steunen is het mogelijk om u aan te melden als donateur. Maakt u in dat geval uw bijdrage over naar bovengenoemd rekeningnummer, met vermelding van uw adres.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *